Начало » Ресурси
Уважаеми колеги преподаватели, предоставяме Ви списък със свободно достъпни онлайн ресурси за средното образование.
Те са създадени от научни екипи, с участието на учени от БАН или други организации. Можете да ги използвате в своята ежедневна работа или като насока за самоподготовка на учениците.

Колекцията съдържа избрани химични експерименти, които са изключително подходящи за провеждане в домашна среда. Те целят да се затвърди и приложи усвоения от учениците материал. Направеният избор е в съответствие с предложените теми от учебната програма за изучаване на предмета „Химия и опазване на околната среда“ в 10. клас.

Колекцията съдържа избрани химични експерименти, които са изключително подходящи за провеждане в домашна среда. Те целят да се затвърди и приложи усвоения от учениците материал през втория учебен срок. Направеният избор е в съответствие с предложените теми от учебната програма за изучаване на предмета „Химия и опазване на околната среда“ в 7. клас.

Основната задача на курса е предоставяне на знания и запознаване с умения по направление „Развитие и размножаване“. Целеви групи са ученици от 8 -12 клас и техните учители. Темите са съобразени с изучавания материал в системата на образованието. Презентациите и тестовете могат да послужат за онлайн урок, за подготовка за изпит, матура, конкурс, за кандидат-студентска проверка.

Колекцията съдържа избрани химични експерименти, които са изключително подходящи за провеждане в домашна среда. Те целят да се затвърди и приложи усвоеният от учениците материал през втория учебен срок.  Направеният избор е в съответствие с предложените теми от учебната програма за изучаване на предмета „Химия и опазване на околната среда“.

Един от основните компоненти в подготовката на състезателите по информатика е решаването на задачи, вече давани на реални състезания. Комисията за националната олимпиада поддържа тази колекция, в която са дадени условията и решенията на задачите давани на националните кръгове от 2008 до 2019 г. във вид на текст в pdf файлове.

С поредица от видеолекции учени от Националния природонаучен музей се стремят да отговорят на повишения интерес към темата за болестите, предавани от животните към човека или т. нар. зоонози. Подходяща е за ученици от гимназиален курс на обучение, за извънкласна форма на обучение.

През 4,5 милиарда годишната история на Земята са се случили множество интересни събития. Присъединете се към палеонтолозите от Националния природонаучен музей-БАН, които с тази серия от видеолекции ще ви поведат на вълнуващо пътешествие в миналото.

YouTube канал съдържащ 88 видеоклипа на тема „Математика и информатика“ с различна продължителност (от 5 до 100 минути), които са групирани тематично.

Хранилище за онлайн ресурси по математика, позволяващо самостоятелно изследване на свойствата на математически обекти. Част от ресурсите представляват компютърни модели за решаване на проблеми в реалния живот. Освен това има ресурси за оценка и самооценка.

Съдържа материали за самостоятелна работа – книги, статии, лекции, линкове към ресурси от списание Математика и Crux Mathematicorum