Уважаеми колеги преподаватели, предоставяме Ви списък със свободно достъпни онлайн ресурси за средното образование.
Те са създадени от научни екипи, с участието на учени от БАН или други организации. Можете да ги използвате в своята ежедневна работа или като насока за самоподготовка на учениците.

Разработени са експерименти, чрез които се демонстрират и визуализират по атрактивен и достъпен начин природни явления и закони, изучавани в учебния материал по предмета „Човек и природа“. Материалите демонстрират същността и обясняват на достъпен език принципа на изучаваното явление. Това подпомага учителите във въвеждането на изследователски подход в обучението на малките ученици. 

Преглед на възникването и развитието на парковете и градините в столицата. Подробно е проследено създаването на различните зелени площи от Освобождението до наши дни, от Градската градина пред Народния театър до Борисовата градина.
Във филма „Един ден в Борисовата градина“ е представен проектът „Академия Моят зелен град“. Представени са целите на проекта, участниците – преподаватели, учени и институции, както и учениците от НПМГ „Акад. Любомор Чакалов“.

Колекцията съдържа избрани химични експерименти, които са изключително подходящи за провеждане в домашна среда. Те целят да се затвърди и приложи усвоения от учениците материал. Направеният избор е в съответствие с предложените теми от учебната програма за изучаване на предмета „Химия и опазване на околната среда“ в 10. клас.

Проектът „Образование в литературния музей“ има за цел да доближи учениците до автентичността на литературата и нейните представители, да подпомогне разбирането на литературните процеси чрез изучаването на литературния живот и навлизането в мрежата на писателските и чисто човешки приятелства и вражди, колективни и лични каузи, стремежи, страсти и съдби.

Колекцията съдържа избрани химични експерименти, които са изключително подходящи за провеждане в домашна среда. Те целят да се затвърди и приложи усвоения от учениците материал през втория учебен срок. Направеният избор е в съответствие с предложените теми от учебната програма за изучаване на предмета „Химия и опазване на околната среда“ в 7. клас.

Основната задача на курса е предоставяне на знания и запознаване с умения по направление „Развитие и размножаване“. Целеви групи са ученици от 8 -12 клас и техните учители. Темите са съобразени с изучавания материал в системата на образованието. Презентациите и тестовете могат да послужат за онлайн урок, за подготовка за изпит, матура, конкурс, за кандидат-студентска проверка.

Колекцията съдържа избрани химични експерименти, които са изключително подходящи за провеждане в домашна среда. Те целят да се затвърди и приложи усвоеният от учениците материал през втория учебен срок.  Направеният избор е в съответствие с предложените теми от учебната програма за изучаване на предмета „Химия и опазване на околната среда“.

Един от основните компоненти в подготовката на състезателите по информатика е решаването на задачи, вече давани на реални състезания. Комисията за националната олимпиада поддържа тази колекция, в която са дадени условията и решенията на задачите давани на националните кръгове от 2008 до 2019 г. във вид на текст в pdf файлове.

С поредица от видеолекции учени от Националния природонаучен музей се стремят да отговорят на повишения интерес към темата за болестите, предавани от животните към човека или т. нар. зоонози. Подходяща е за ученици от гимназиален курс на обучение, за извънкласна форма на обучение.

През 4,5 милиарда годишната история на Земята са се случили множество интересни събития. Присъединете се към палеонтолозите от Националния природонаучен музей-БАН, които с тази серия от видеолекции ще ви поведат на вълнуващо пътешествие в миналото.

Go to Top