Go Biology

Предложено от:

Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по математика и информатика

Статус на ресурса:

Публично достъпен

Биологията е една от науките, чийто предмет, както и редица основни явления и концепции могат да бъдат наблюдавани пряко или в лабораторна обстановка. Често обектът на изследване може дори да бъде физически докоснат, макар и в някои случаи това да е силно нежелателно. Това прави биологията едно от научните направления, които развиват умението за аналитично мислене чрез възможностите за демонстриране на връзката между абстрактните концепции и реалното.

Биологията е наука за живота. Това определя високото й обществено значение – изясняването на ролята на човека в природата и стимулирането на отговорностите на индивида към себе си, към другите и към околната среда.

Основната задача на курса е предоставяне на знания и запознаване с умения по направление „Развитие и размножаване“. Заложено е на създаване на траен интерес на ученика към биологията, постепенно формиране на системни познания и логическо мислене. Материалите са адекватни за училищна форма на обучение и за изпитен формат.

Основната целева група са ученици от 8 -12 клас и техните учители. Темите са съобразени с изучавания материал в системата на образованието. Презентациите и тестовете могат да послужат за онлайн урок, за подготовка за изпит, матура, конкурс, за кандидат-студентска проверка.

Курсът се състои от осем тематични секции, всяка от които съдържа представяне на основни концепции свързани с размножаването и развитието на организмите. Всяка секция е предвидена за усвояване в две плюс две 40 минутни сесии. В допълнителна секция, предназанчена за преподаватели са групирани материали, които могат да бъдат използвани при преподаването в клас.

Курсът започва с входен онлайн тест. Всяка от секциите съдържа онлайн тест за проверка на наученото, а курсът завършва с допълнителни 4 занимателни викторини.

Учениците разполагат с 16 презентации, 2 лабораторни упражнения и 13 теста с над 250 въпроса.

Достъп: