Национални и международни летни школи

Участие на двама ученици в Research Science Institute

Изпълнители

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113,
    ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8

Контакти

Research Science Institute (RSI) е престижна шестседмична международна лятна школа, която се провежда в MIT (Massachusetts Institute of Technology) и в която участват 80 ученици – 50 от САЩ и 30 чуждестранни ученици, като двама от тях са от България. Това е най-елитната лятна изследователска школа за ученици в сферата на STEM в света. По време на школата учениците имат възможност да се запознаят с известни учени (някои от които – носители на нобелова награда), както и да работят в научна среда.

В рамките на 5 седмици всеки участник е подложен на тест за неговата работоспособност и желание за завършване на планираната научна дейност, а не на последно място – и на социалните му умения.

България е една от малкото страни с две места за участници и тютор в нея, като всяка година участниците се определят от УчИМИ на специално интервю след подаване на документи и научен проект, оценен с отлично представяне на зимната сесия на института. Този метод на селекция е разработен в България, считан е за еталонен и българското ноу-хау е разпространено и в други държави, например Тунис, който ще се включи в RSI за първи път през 2021 г.

Средствата по програмата са предназначени за селекционния процес и обезпечаване на пътните разходи на участниците. В случай на неблагоприятна пандемична обстановка, която налага онлайн провеждане на школата, подобно на 2020 г., те ще бъдат изразходвани за подкрепа с ресурси на българските участници и ментори в школата.