Технологии за STEAM образование

Изпълнители

  • Институт по математика и информатика – БАН

  • София, 1113

    ул. „Академик Георги Бончев“, блок 8

  • Лаборатория по телематика – БАН

  • София, 1113

    ул. „Академик Георги Бончев“, блок 8

Контакти

  • Проф. Радослав Йошинов – Лаборатория по телематика

Разработването на образователни ресурси за работа в STEAM център, включително с използване на динамичен софтуер, режещ плотер, добавена реалност, виртуална реалност, дрон, както и на методика за използването им, е в подкрепа на учителите при създаването на условия за едновременно развитие на няколко компетентности: математическа, дигитална, компетентност за самостоятелно учене, за културна осведоменост и изява.

Целта на квалификационните курсове е да се повиши педагогическата и дигиталната компетентност на педагогически специалисти за използване на технологии при работа в STEAM център. За реализиране на целта ще се използват следните методи на обучение: лекция, дискусия, мозъчна атака, демонстрация, упражнение, анализ, рефлексия. Всеки курс е бинарен, т.е. се провежда с двама лектори едновременно. Квалификационните курсове са 16 часови, частично присъствени (8+8), като според епидемичната обстановка ще се прилага синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Участниците ще изработят курсови проекти, включващи и резултати от дейности с ученици.

Квалификационен курс – ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

За популяризиране на резултатите и за подпомагане на внедряването им ще се проведат семинари с директори на училища и експерти по математика, ИТ, изобразително изкуство техника и технологии, за началното образование от РУО.

Очакваният брой училища, учители, ученици, родители и др. с достъп до ресурсите и разработките (например свободен достъп) е 75 учители и поне 1500 ученици. Ще бъдат създадени 20 нови или обогатени с нови технологии налични ресурси със свободен достъп за обучение в STEAM център.

РЕСУРСИ