Технологии за STEAM образование

Изпълнители

 • Институт по математика и информатика

 • София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8

 • Лаборатория по телематика

 • София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8

Контакти

Разработването на образователни ресурси за работа в STEAM център, включително с използване на динамичен софтуер, режещ плотер, добавена реалност, виртуална реалност, дрон, както и на методика за използването им, е в подкрепа на учителите при създаването на условия за едновременно развитие на няколко компетентности: математическа, дигитална, компетентност за самостоятелно учене, за културна осведоменост и изява. Планирано е разработване на теми, осигуряващи пропедевтика и приложение на осева симетрия.

Целта на обучителните курсове е да се повиши педагогическата и дигиталната компетентност на педагогически специалисти за използване на конкретна технология (3D писалка, 3D принтер) при работа в STEAM център. Обучителните курсове са 4-часови, частично присъствени, като според епидемичната обстановка ще се прилага синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Ръководител на проекта:

 • проф. д-р Тони Чехларова

Екип на проекта:

 • акад. Петър Кендеров
 • проф. Радослав Йошинов
 • доц. д-р Евгения Сендова
 • д-р Георги Гачев
 • д-р Монка Коцева
 • Мария Браухле