Онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“

Изпълнител

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113, ул. „Академик Георги Бончев“, блок 8

Контакти

Организиране и провеждане на безплатно онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“. Целта на подготовката и участието в състезанието е пряко да култивира и разпространи сред учениците изследователския подход в образованието, както и да развие допълнително тяхната дигиталната компетентност.

Състезанието има два кръга. В първи кръг участват ученици от трети до дванадесети клас, разпределени в десет възрастови групи. Във втори кръг участват ученици от осми до дванадесети клас, които са показали най-добри резултати от първи кръг. Всички участници получават сертификат за участие в състезанието. Провежда се онлайн семинар за учители и ученици, посветен на подготовка за участие в състезанието.

Работна програма

  • Провеждане на състезание „VIVA Математика с компютър“
  • Публикуване на тестовете със задачите и решенията като ресурси със свободен достъп
  • Онлайн семинара с учители и ученици

Адрес на са сайта на състезанието:

https://math.cabinet.bg/

Адрес на тестовете със задачи и решенията от предишни издания на състезанието

http://cabinet.bg/index.php?status=pages&pageid=competitions