Съвременни методи и тематики в олимпиадите по математика

Изпълнител

 • Институт по математика и информатика

 • София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8

Контакти

През последните години в развитието на тематиките, застъпвани на Международната олимпиада по математика (МОМ) се очертават важни тенденции, които следва да бъдат отбелязани, изучени и приложени в работата с младите таланти по математика в България. Целта на настоящето проектно предложение е да се обогати със съвременни методи и теми системата за извънкласни и извънучилищни занимания по математика на високо ниво, като по този начин се разширят и подобрят извънкласните и извънучилищни дейности по математика. Важна част от проекта е работата с учители за подготовка на курсове на високо ниво, включително и на теми, които доскоро бяха считани за студентски (например квадратични остатъци, циклотомични полиноми, приложения на линейната алгебра в комбинаториката).

1. Тридневен научен семинар (отговорник – чл. кор. Николай Николов).

Предвиждаме провеждане на тридневен семинар, на който ще бъдат обсъдени програми за извънкласна работа на високо ниво по четирите олимпийски тематики – алгебра, комбинаторика, теория на числата и геометрия. В семинара ще вземат участие утвърдени и начинаещи учители, които проявяват интерес към работа с млади таланти по математика на високо ниво и студенти – бъдещи учители по математика. Учени от ИМИ ще изнесат лекции „Как да изградим курс по …“.

2. Седмица на олимпийската математика на ИМИ-БАН (СОМ) (отговорник – проф. дмн Петър Бойваленков).

СОМ се провежда ежегодно от 2015 г. в началото на януари в ИМИ-БАН. Участието е само по покана, като се канят 40 ученици от цялата страна съответно на рейтингите им – първите 10 от всеки от класовете 9-12. Програмата на СОМ включва четири тематични контролни (стил и трудност – МОМ), по едно във всяка от основните олимпийски области – алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата. Освен това в един от дните се провеждат математически боеве, на които учениците демонстрират, освен математически знания, и своите презентационни умения. Освен в контролните и боевете, учениците получават и възможност за изява и чрез изнасяне на доклади на олимпийска тематика. Предвиждаме да разширим програмата с ден за лекции, изнесени от студенти във ФМИ и наши студенти (бивши олимпийци) в чужбина – общо 12 лекции в две паралелни сесии. Студентите ще участват и при проверката на работите на учениците и журирането на математическите боеве.

3. Подготовка на сборник Олимпийски теми 2020 (отговорник – доц. д-р Станислав Харизанов).

Ще бъдат събрани материали (лекции) на модерни тематики, които ще бъдат публикувани след рецензиране и редактиране в поредицата Олимпийски теми. Покана за подготовка на работи за сборника ще получат всички учители – участници в семинара, студентите, изнесли лекции на СОМ и учениците, представили се най-добре на сесията с ученически доклади в рамките на СОМ.

Работна програма

 1. Семинар по олимпийска математика (12-13 октомври 2019) – лекции за изграждане на курс по олимпийски тематики с подчертаване на модерните тенденции, дискусии по регламенти, организация, подготовка, литература.
  Обхват: поне 15 математически гимназии, поне 30 учители.
 2. Седмица на олимпийската математика на ИМИ-БАН (4-11 януари 2020) – 4 тематични контролни (алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата), доклади на ученици, лекции в три модула (учители, 9-10 и 11-12 клас), дискусии по регламенти и подготовки.
  Обхват: поне 15 математически гимназии, 125 СУ, поне 30 учители, поне 40 ученици.
 3. Подготовка на сборник Олимпийски теми 2020 – подготовка на материали, научно рецензиране и редактиране, публикуване.
  Обхват: поне 500 читатели (ученици, учители, професионални математици, родители, любители).