Национални и международни летни школи

Лятна изследователска школа по математика и информатика

Изпълнители

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113,
    ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8

Контакти

България има отлични традиции в провеждането на школи за ученици с повишен интерес към STEM. Настоящият има за цел да развие тези школи, да запази техните международни контакти и да повиши тяхната видимост както в България, така и в чужбина.

Лятната изследователска школа (ЛИШ) е школа за талантливи ученици с изявени интереси в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Тя се организира от Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ). Школата съчетава най-добрите практики от водещи програми за изследователска работа на ученици от средното училище, като RSI (престижна международна изследователска школа, която се провежда в MIT), с уникалните възможности за динамична среда за обучение.

Учениците работят с научни ръководители (ментори), учени от БАН, бивши възпитаници на УчИМИ – студенти в някои от най-добрите университети в света по математика и информатика. Представители на частния бизнес от IT сферата също участват в школата като лектори и ментори.

Всеки ученик работи по индивидуална научно-изследователска тема от предизвикателни и интересни области като комбинаторика, теория на числата, компютърни науки, моделиране, софтуерно разработване, роботика и други. Програмата включва лекции по актуални научни проблеми и модерни технологии, срещи с представители на сектора и различни академични институции, обучение по soft skills и дискусии по важни въпроси, като етика в науката, отговорна научно-изследователска работа и иновации.

В края на ЛИШ разработените проекти се представят на Ученически работен семинар. Учениците представят направеното до момента, трудностите и перспективите пред техните проекти. Обсъждат се насоки за разширяване и подобряване на направеното с цел участие в конкурсните сесии на УчИМИ.

През изминалите двадесет години от създаването на УчИМИ през неговата школа са преминали над 1200 ученици между 8. и 12. клас от профилирани математически и езикови гимназии и средни училища от всички областни и много други по-малки градове. ЛИШ има дълготрайно партньорство със Center of Excellence in Education, организиращ лятната школа RSI в MIT и Royal Society of New Zealand.

Проектът предвижда и закупуването на 3D принтер, както и необходимите за него консумативи и софтуер, което да даде възможност на участниците да разработват собствени роботизирани системи и значително да повишат качеството на представените проекти.