Project Description

Национален природонаучен музей – БАН

Националният природонаучен музей – БАН предлага образователни програми за ученици на възраст от 7 до 18 години и в помощ на преподавателите по биология и природни науки. Програмата включва следните модули.

В час с НПМ-БАН

Модулът предлага извънкласни занимания през учебната 2021/22 година присъствено, неприсъствено и в смесена форма, според актуалните към момента здравни и противоепидемични указания. Програмата и формата за записвания ще бъдат обявени след 1 септември 2021 в сайта на проекта Образование с наука.

Училище за учители

Модулът е разработен в помощ на преподавателите по биология и природни науки в училищата, за организиране на извънкласни дейности и за начинаещи и бъдещи преподаватели – студенти с профил педагогика от биологическите специалности.
За записване: contact@nmnhs.com

Да изследваме заедно

Лятната програма на НПМ-БАН покрива широк спектър от биологични теми и запознава учениците с работата на учените в Националния природонаучен музей – БАН. Програмата е създадена по начин, който стимулира учениците да търсят допълнителна информация за обекти, явления и процеси, да правят умозаключения от наблюдението и да усвоят прилагането на научния подход. Програмата е предназначена за ученици на възраст от 7 до 16 години.

Време на провеждане: от 1 юни до 30 август 2021
Тематичен каталог: https://www.nmnhs.com/museum-vacation-themes-bg.html
За записване: тел. 0879 226 573

За музея

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров с над сто и тридесет годишна история.

НПМ-БАН е единствената национална институция, пряко ангажирана със съхраняването на научни колекции от живата и неживата природа от България и света. Основните приоритети на музея са изучаването на биологичното разнообразие и еволюцията на организмите, опазването на природната среда. Наред с научната се развива и музейната дейност по поддържане на експозицията и обогатяване и обработване на научните колекции. С това НПМ-БАН осъществява своята образователна и популяризаторска мисия. Неговите зали служат за практически занятия на студенти и ученици. Музеят предлага неформална образователна среда, в която не просто се предават опит и знания от миналите поколения, но и осигуряват емоционални преживявания на посетителите.

Работно време:
за научните отдели: понеделник — петък от 09:30 до 18:00 ч.
за експозицията: понеделник — неделя 10:00 — 18:00 ч. (последните посетители се допускат в 17:00 ч.)

Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден (православен) и 25 декември.
За информация:
тел. 0879 226 573 от 10 до 17 ч.

Музеят в интернет:

http://www.nmnhs.com

http://www.facebook.com/nmnhs

http://twitter.com/nmnhs

https://www.instagram.com/nmnh_sofia

https://www.youtube.com/channel/UCdXFJ-kwAkmxsKgGrZsRHeg

Контакти

Галерия

Свързани новини