Project Description

Национален природонаучен музей – БАН

Националният природонаучен музей при БАН предлага образователни програми свързани с различни аспекти от ентомологията, палеонтологията, зоологията и молекулярната биология. Заниманията са изградени от модули, групирани в две тематични направления: Пътят на човека и Пътешествие във времето.

При различните занятия методите са диференцирани. Използват се образователни игри и упражнения в зависимост от възрастовите групи на учениците. Модулите по програмите са разработени за две възрастови групи 5. – 7. и 8. – 12. клас.

 Тема Пътят на човека

Програмите на НПМ-БАН са адресирани към ученици от 5. до 12. клас и преподаватели по различни биологични науки. Целта им е да представят по ясен и достъпен начин най-новите палеонтологични открития на човешки предшественици в България и мястото на Балканския полуостров в предчовешката и човешката история; съвременните предизвикателства пред човека във връзка с изменията на околната среда, глобалното затопляне и загубата на биоразнобразие. Четирите модула включени в темата са: Война на световете, Древните примати, Форми и багри в животинския свят, Наследственост и наследници.

Тема Пътешествие във времето

В тази тема учениците се запознават с процесите, поради които светът около нас изглежда по този начин днес. По ясен и достъпен начин им се предлага възможност да научат повече за някои основни еволюционни събития и процеси. Програмите на включените 4 тематични модули са адресирани към ученици от 5. до 12. клас и преподаватели по биология. В тази тема учениците се запознават със следните модули: От ледниковата епоха до наши дни, Най-старите летящи животни и техните наследници и сродници, (Не)обичайни домашни любимци, Молекулярно дърво.

За музея

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров с над сто и тридесет годишна история.

НПМ-БАН е единствената национална институция, пряко ангажирана със съхраняването на научни колекции от живата и неживата природа от България и света. Основните приоритети на музея са изучаването на биологичното разнообразие и еволюцията на организмите, опазването на природната среда. Наред с научната се развива и музейната дейност по поддържане на експозицията и обогатяване и обработване на научните колекции. С това НПМ-БАН осъществява своята образователна и популяризаторска мисия. Неговите зали служат за практически занятия на студенти и ученици. Музеят предлага неформална образователна среда, в която не просто се предават опит и знания от миналите поколения, но и осигуряват емоционални преживявания на посетителите.

Работно време
  • за научните отдели: понеделник — петък от 08:30 до 17:00
  • за експозицията: понеделник — неделя 10:00 — 18:00 (последните посетители се допускат в 17:00 ч.)Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден (православен) и 25 декември.

За информация и записване:
тел. 0879 226 573 от 10 до 17 ч.

Национален природонаучен музей – БАН
1000 София, бул. Цар Освободител 1

Занятията се провеждат само след предварително записване.

ТЕМАТИЧНИ ПРОГРАМИ