Архив на условията и решенията на задачите давани на националните кръгове на олимпиадата по информатика

Резюме:

Един от основните компоненти в подготовката на състезателите по информатика е решаването на задачи, вече давани на реални състезания. За тази цел комисията за националната олимпиада поддържа от 1998 г. уебсайта Инфос, на който са дадени условията и решенията на задачите давани на националните кръгове от 2008 до 2019 г. във вид на текст в pdf файлове.

Предложено от:

Институт по математика и информатика

Достъп:

Статус на ресурса:

Публично достъпен