Езикови викторини „Написаното остава“

Резюме:

Занимателни езикови задачи, провокиращи изследователския дух на учениците, от различни области – правопис, граматика, чужди думи, …

Предложено от:

Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“

Достъп:

Статус на ресурса:

Публично достъпен