Академия Механика

Изпълнители

Контакти

Проектът предвижда стимулиране на творческата дейност на учениците и техните учители в областта на механиката и подкрепа на тази дейност от страна на учените от Института по механика – БАН.

В основата на проекта е поставена идеология на получаване и затвърждаване на знания чрез собствен опит, състоящ се в подготовка на състезателно предложение в теоретична или практическа област, свързана с механиката с подпомагане на придобиването на знания чрез взаимодействие с учените от Института по механика – БАН.

Проектът се състои от 3 фази: подготвителна фаза, фаза на състезанието и фаза на работа с участниците след състезанието.

Подготвителната фаза включва активна работа с учениците и техните учители и родители преди провеждането на състезанието, за да могат учениците да научат за провеждащото се състезание и да могат да подготвят проектни предложения с помощта на учителите си, родителите си и учени от Института по механика – БАН. През тази фаза на проекта активно ще бъде използвана добре работещата мрежа на фондация „Еврика“ за връзка с учители и ученици от различни училища.

Фазата на състезанието ще бъде кратка – не повече от 3 дни, ако участниците са много и ще се проведе в Института по механика – БАН, където учениците ще представят проектните си предложения пред жури, което ще ги оцени по вече утвърдената и изпитана на практика точкова система на фондация „Еврика“, използвана в много подобни състезания на ученически проекти.

Специфична за настоящия проект е третата фаза – фазата на работа с ученици, учители и родители след състезанието. На победителите в теоретичното и практическото състезание ще се предостави възможност да представят разширена версия на проектите си на лекция пред учените от Института по механика – БАН. Предвижда се връчване на малка парична награда при изнасянето на тази лекция, за да има, мака и символичен материален стимул за учениците.

На учителите, които са напътствали победителите в състезанието, се предоставя правото да поканят учени от Институт по механика, които да изнесат до 3 урока в училището, от което е съответният ученик, победител в конкурса. За всички участници в конкурса, за техните учители и за желаещите родители, ще се организира школа в Института по механика на БАН, на която учени от института ще представят своята дейност, учениците и техните учители се запознават с историята и постиженията на механиката и се дава възможност на ученици и учители да направят разширени представяния на проектите и на дейността си пред учените от института по механика. Предвижда се специална линия за работа с учители, които да бъдат консултирани и ръководени при желание да повишат квалификацията си чрез докторат в областта на механиката или на области от науката, в които механиката присъства като явления и методология.

Работна програма

Подготвителна фаза на състезанието: септември 2019 – март 2020
1. Разпространяване на информация за състезанието и за дейностите, свързани с проекта преди и след състезанието. Запознаване на учителите със специалната линия за повишаване на квалификацията им в Института по механика – БАН
2. Събиране на информация за участниците и техните предложения и определяне на наставници от Института по механика при желание на участниците и техните учители
3. Непосредствено преди състезанието: разпространение на програмата на състезанието и график на дейностите след приключване на състезанието
Фаза на провеждане на състезанието: април – май 2020
1. Провеждане на ученическото състезание на проекти от областта на теорията и практиката, свързани с механиката, като при това теоретичните представяния и експерименталните проекти се състезават отделно. Състезанието се провежда в Института по механика, където разработките по проектите се оценяват от жури по точкова система, разработена от фондация „Еврика“. На всички участници се раздават дипломи за участие и малки паметни предметни награди.
2. Журито определя победителите в теоретичната и практическата част на конкурса
3. Определят се датите на лекциите на победителите и датите на посещенията на училищата на победителите от учени от Института по механика
Работа с ученици, учители и студенти след провеждане на състезанието: май – юли 2020
1. Провеждане на семинарите на учениците – победители в теоретичната и практическата част на конкурса
2. Провеждане на срещите и уроците от учените от Института по механика в училищата на учениците – победители
3. Уточняване на програмата и провеждане на школата за ученици, учители и родители в института по механиката
4. Придвижване на процедурите, свързани със специалната линия за повишаване на квалификация на учители в Института по механика – БАН