Национален природонаучен музей

2021-06-29T10:40:51+03:00

Национален природонаучен музей - БАН Националният природонаучен музей – БАН предлага образователни програми за ученици на възраст от 7 до 18 години и в помощ на преподавателите по биология и природни науки. Програмата включва следните модули. В час с НПМ-БАН Модулът предлага извънкласни занимания през учебната 2021/22 година [...]

Национален археологически институт с музей

2020-05-27T12:16:02+03:00

Национален археологически институт с музей Колекцията на Националния археологически институт с музей съдържа над 400 000 експоната. Сред тях са емблематични паметници от праисторията, от времето на траките, от периода на Римската империя, както и от Първо и Второ българско царство. Образователните програми в НАИМ са разработени на достъпно [...]

Национален етнографски музей

2022-11-14T13:41:30+02:00

Национален етнографски музей към ИЕФЕМ - БАН Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН (ИЕФЕМ–БАН) е национален център за етноложки, фолклористични и културно-антроположки изследвания. Националният етнографски музей е музей за и на хората, на културната идентичност, на връзката между миналото и настоящето, между културата и цивилизацията, [...]

Национален антропологичен музей

2019-11-14T10:13:19+02:00

Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ - БАН Националният антропологичен музей е част от структурата на Института по експериментална морфология, патология и антропология (ИЕМПАМ) към Българска академия на науките. Музеят е създаден от чл.-кор.проф. Йордан Йорданов и е открит на 21 март 2007 г. Той е и най-новият в [...]

Национална астрономическа обсерватория Рожен

2019-10-30T13:19:27+02:00

Национална астрономическа обсерватория Рожен Националната астрономическа обсерватория Рожен е открита официално на 13.03.1981 г., но редовната наблюдателна дейност по научни програми датира от септември 1980. Тя е най-голямата еднократна инвестиция на България в научна инфраструктура (над 12 млн. лв.) и все още е най-голямата астрономическа обсерватория на Балканите и [...]

Go to Top