На 17 и 18 февруари 2022 година се проведе ежегодният Панаир на науката и иновациите – Innofair 2022.

Конкурсът се организира от Института по математика и информатика, с подкрепата на Министерството на образованието и науката и в партньорство с Клуб Млади Таланти, и е част от инициативите, организирани в рамките на Програма „Образование с наука 2“.

Авторитетното жури в състав доц. Христо Костадинов – Институт по математика и информатика, БАН, доц. Димитър Младенов – Физически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, д-р Жеко Найчов, болница „Лозенец“, доц. Десислава Абаджиева, Инсттитут по биология и имунология на размножаването, БАН, д-р Георги Шарков, (Cyber Resilience Lab, CyResLab), доц. Юлиан Цанков – Факултет по математика и информатика, Софийски университет, определи лауреатите тази година. Те са:

 • Участие в Regeneron ISEF

Илияс Номан Минимален брой ребра между едноцветни върхове в графи, оцветени в два цвята
Христо Тодоров Exploring Machine Learning Interpretability by Analyzing Tumor Suppressor Genetic Sequence Data
Теодор Кирилов Software for image analysis of single DNA molecules
Радостин Чолаков The GatedТabТransformer. An Attention-Based Deep Learning Architecture For Tabular Modeling.
 • Участие в Expo Sciences Luxembourg

Стефан Гайдаров Diophantine equations
 • Награда на American Meteorological Society

Иван Димитров, Цветослав Мавродиев Одесос – Платноходка с автопилот
 • Награда на American Psychological Association

Габриела Чавгова Mental State Recognition via Machine Learning Based on EEG Signals
 • Награда на ASM Materials Education Foundation

Яна Апостолова, Мира Ганчева, Димитър Митев Катализатори на моторни превозни средства. Перспективите на наноразмерните катализатори в опазването на околната среда
Явор Йорданов On the synchronisation of candle oscillators
 • Награда на Mu Alpha Theta

Илияс Номан Минимален брой ребра между едноцветни върхове в графи, оцветени в два цвята
 • Награда на Ricoh USA, Inc.

Антония Митева, Румяна Иванова Shopping Energy
 • Награда на Society for In Vitro Biology

Петър Жотев Методи за получаване на поколение от желания пол
 • Награда на U.S. Agency for International Development (USAID)

Любомир Ненов Vulnerability Assessment of Network Nodes via External and Internal Scanning
 • Награда на Yale Science and Engineering Association

Стивън Спасов Двудиагонални разлагания на потенциално необратими матрици от тип Вандермонд
Атанас Димитров Хилбертообразни криви в задачи за заявки в интервали
 • Поощрителна грамота за дебют

Мартин Ангелов Апроксимация на квантови вълнови функции чрез невронни мрежи