Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ участва за поредна година в програма „Образование с наука“. С проекта, разработен от учени от ИБИР, се цели да се предостави възможност за развитие и подпомагане интереса към науката на ученици и деца със склонност към задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот, чрез запознаването им със съвременни методи от биологията.

Работата между изследователите и учениците се основава на креативност и предоставя възможност за въвеждане на иновации в образованието чрез научни подходи и изследвания. Поставянето на учениците в научна среда подпомага затвърждаването на знанията, които са придобили по време на от учебните занятия, тренира логиката и развива експерименталните им умения. Придобиването на нови познания повишава тяхната мотивация и помага за професионалното им ориентиране в бъдеще.

Лятната школа по биология бе насочена към ученици с интерес към биологията, от 9. до 12. клас от всички училища в страната.

Go to Top