Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически разработки и произведения за своята Седма Ученическа научна сесия (УНС). Тя ще се проведе през ноември 2020 година, а крайният срок за приемане на ученическите разработки е 16 октомври 2020 г.

За участие в УНС на УчИ-БАН се приемат както разработки с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, така и ученически произведения в някоя област на изкуството. От тази година за оценяване и класиране ще се приемат и авторски музикални композиции на ученици.
Учениците могат да изпращат за участие в УНС свои авторски разработки на адрес: ул. „15 ноември“ №1, София 1040 или да използват онлайн системата за подаване на документите, спазвайки крайния срок – 16 октомври 2020 г.

Моля, запознайте се подробно с Регламента за участие в УчИ-БАН и указанията за оформяне на писмените разработки!

Ще ги намерите на страницата на УчИ-БАН – http://www.bas.bg/ученически-институт-на-бан/

Go to Top