На 19.05.2020 г. Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН проведе онлайн обучение на тема „Вредителски програми (malware)“ в 91. Немска езикова гимназия – гр. София. Обучението се проведе дистанционно през платформата ZOOM с ученици от 12. клас.

Преди началото на лекцията лекторът доц. Димитрина Полимирова запозна участниците с работата на Лабораторията. Тя показа статистика за събирана и анализирана от Лабораторията информация за различни вредителски програми.

Първата част от обучението обхвана теми, засягащи основни видове вредителски програми. Участниците бяха запознати с основни понятия в тази област, видове вредителски програми, текущото състояние на вредителските програми и тенденциите за развитие. Целта на тази лекция е обучаемите да се научат правилно да използват понятията и да разбират тяхното значение.

Втората част от обучението засегна практически съвети, които имат за цел да повишат нивото на сигурност в работата с електронна поща и работа в Интернет среда като цяло.

Целта на обучението бе учениците да придобият знания за:

  • значението на различни вредителски програми и ще могат да ги различават;
  • основни техники за защита от различни вредителски програми;
  • действията, които да предприемат при получаване на поща (очаквана или съмнителна);
  • това как да предпазят себе си и устройствата си от външни заплахи.

На лекцията присъстваха над 28 ученици и трима учители. Придобитите знания на обучаемите ще бъдат оценени чрез онлайн тест на базата на който ще им бъдат издадени сертификати.