На 26.05.2020 г. Националната лаборатория по компютърна вирусология при БАН проведе онлайн обучение на тема „Вредителски програми (malware)“ в Софийската професионална гимназия „Джон Атанасов“ – гр. София. Обучението се проведе дистанционно през платформата ZOOM на ученици от 12. клас.

Първата част от обучението обхвана теми, засягащи основни видове вредителски програми. В тази част аудиторията бе запозната с основни понятия в тази област, видове вредителски програми, текущото състояние на вредителските програми и тенденциите за развитие. Целта на тази лекция е обучаемите да се научат правилно да използват понятията и да разбират тяхното значение.

Втората част от обучението засегна практически съвети, които – ако участниците спазват – ще повишат нивото на сигурност в работата им с електронна поща и в Интернет среда като цяло.

Целта на обучението бе учениците да придобият знания за:

  • значението на различни вредителски програми и ще могат да ги различават;
  • основни техники за защита от различни вредителски програми;
  • действията, които да предприемат при получаване на поща (очаквана или съмнителна);
  • това как да предпазят себе си и устройствата си от външни заплахи.

На лекцията присъстваха над 50 ученици и трима учители. Придобитите знания на обучаемите ще бъдат оценени чрез онлайн тест, на базата на който ще бъдат издадени сертификати.