Млади изследователи и техните ръководители, включени в проект на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИБАН), получиха покана от Българско национално радио да разкажат какви са темите, които ги вдъхновяват и защо избират да се занимават с наука.

На 15 септември, точно в полунощ Ви каним да чуете повече за работата на учени и ученици, които заедно провеждат научни изследвания по съвместната програма между БАН и МОН „Образование с наука 2“.

Ще разберете какви научни резултати постигат и как Ученическият институт им помага в разкриването на тайните и красотата на науката.

Започваме на 15 септември от 24:00 ч. – https://bnr.bg/horizont

Слушайте ни, ще бъде интересно!