Двудневният научен форум се проведе в рамките на програмата „Образование с наука“ на 28 и 29 ноември и бе открит от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова и зам.-председателя на БАН чл.-кор. Костадин Ганев.

Повече от 50 ученици взеха участие  в тазгодишната сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН). Проектите им бяха от всички научни направления и бяха допуснати до участие в сесията след преценка на авторитетно жури. Членовете му предоставиха на участниците в конкурса рецензии, съдържащи критични бележки и препоръки за бъдещата им изследователска работа.

В своето приветствие при откриването на събитието акад. Петър Кендеров припомни на участниците мисията на УчИ-БАН – младите хора да бъдат насърчавани да стават изследователи, да представят успешно своите разработки и да бъдат установени здрави връзки между българската наука и образование. Зам.-министър Таня Михайлова заяви, че Министерството на образованието и науката високо оценява работата на  Ученическия институт на БАН и пожела успех на участниците в научната надпревара.

Проектът „Умен парник“ на ученици от НПГ „Димитър Талев“ в гр. Гоце Делчев спечели първа награда на журито за идеята за иновация в селскостопанското производство. Парникът е за автономно управление на системи за капково напояване и системи, следящи температурата, влажността на въздуха и почвата, осветеността в парника, както и допълнителни системи за осветеност и отопление. За управлението и извеждането на данните се използва web приложение. Авторите на проекта получиха предложение да се включат в изграждането на учебна ботаническа градина в гр. Пловдив. Всички участници в направление Роботика ще проведат 4-дневен стаж в Института по роботика на БАН.

Жури с председател доц. Златогор Минчев присъди награди на 6 проекта в областта на информатиката. Пет математически проекта представиха ученици от Пловдив, София и Добрич по време на шестата сесия на УчИ-БАН. Председателят на журито по математика чл.-кор. Олег Мушкаров заяви, че математическите разработкии тази година са на високо ниво.

Два проекта в научни области биоразнообразие и вирусология представиха ученици от Ямбол и София, оценявани от жури с председател акад. Иван Иванов.

Пет проекта от различни области на изкуството бяха отличени от жури с председател доц. Мая Димчева.

„Сесията за хуманитарните науки беше изключително силна, затова отличията са за всички участници“, обяви председателят на журито проф. Йоана Спасова.

В рамките на шестата сесия на УчИ-БАН в сградата на Българската академия на науките беше открита и изложба на ученици от Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“.