От 01 май 2020 г. започват обучителни семинари за учители по проект „Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса –Е#КОС_ЛАБ“, финансиран по ОП „Образование с наука“. Проектът се изпълнява съвместно от Института за космически изследвания и технологии и Националния институт по геофизика, геодезия и география.

Основната цел на обученията е да се представят възможностите за прилагане на информационни технологии за наблюдение на Земята от Космоса.

Как може да участвате?

Само две стъпки:

1. Необходимо е да се регистрирате до 30 април на https://forms.gle/xLS3eNWAinhrUCtD6
2. След регистрацията на Вашия е-мейл ще получите необходимата информация и инструкции с линк за вход във виртуална стая.

Семинарите ще се проведат в 3 сесии:

Първа обучителна сесия: 01.05 – Модул 1/11:00-12:00 ч.; 02.05 – Модул 2/11:00-12:00 ч.
Втора обучителна сесия: 08.05 – Модул 3/11:00-12:00 ч.; 09.05 – Модул 4/11:00-12:00 ч.
Трета обучителна сесия: 16.05 – Въпроси и отговори по всички модули 11:00 – 13:30 ч.