Успешно приключи тазгодишният Панаир на науката и иновациите. Той се проведе на 21 януари в София, в конферентната зала на Античен културно-комуникативен комплекс Сердика, площад „Независимост“ №1 (Ларгото).

Форумът, който за поредна година се провежда с подкрепата на програма „Образование с наука“, открива научни таланти сред младежите на възраст 14.-19. години и съдейства в бъдещото им развитие като осигурява условия за изява на идеите, откритията и иновациите им в сферата на природните, социалните, историческите и медицинските науки, както и в областта на информационните и комуникационните технологии и математиката.

Журито бе в състав доц. д-р Димитър Младенов, доц. д-р Христо Костадинов, д-р Жеко Найчов, доц. д-р Юлиан Цанков, доц. д-р Десислава Абаджиева и д-р Георги Шарков. Ето при кого отидоха наградите:

ГОЛЯМА НАГРАДА И УЧАСТИЕ В REGENERON ISEF:

 • Илияс Номан, 12. клас, Софийска математическа гимназия, с проект „Spectral conditions for spherical two-distance sets“
 • Радостин Чолаков, 11. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, с проект „RSTOD: Applying Auxiliary Learning Techniques for More Efficient and Controllable Task-Oriented Conversational Agents“
 • Делян Бойчев, 11. клас, ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, с проект „Increasing Computer Vision Models Interpretability“
 • Стефан Гайдаров, 10. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, с проект „The shape of polynomial map x → P (x) mod p“
 • Никола Гюлев, 10. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, с проект „Доказателство на хипотеза на Думит-Гранвил-Кисилевски“

УЧАСТИЕ В EXPO SCIENCE LUXEMBOURG бе присъдена на:

 • Демира Недева, 10. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, с проект „Фиксирани системи на Shapley-Shubik и Banzhaf индексите с един или двама президенти“

НАГРАДА НА NATIONAL GEOGRAPHIC бе присъдена на:

 • Мохаммад-Мурад Рашад Халвани, 12. клас, ЦПЛР – Обединен детски комплекс, Силистра, с проект „Сравняване на качеството на водата и седиментите в силистренския сектор на река Дунав“

НАГРАДА НА YALE ENGINEERING SOCIETY бе присъдена на:

 • Деян Хаджи-Манич, 11. клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, с проект „Използване на k-Свързаност в Научаване на Представяния на Графи“
 • Ясен Хорозов и Михаела Цветкова, 11. клас, Американски Колеж, с проект „EyeType“

НАГРАДА НА RICOH бе присъдена на:

 • Стоян Ганчев 10. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, с проект „Откриване и анализ на симптомите на грип с хардуер за обратна връзка в реално време“

НАГРАДА НА ESI-CEE бе присъдена на:

 • Деян Хаджи-Манич, 11. клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, с проект „Използване на k-свързаност в научаване на представяния на графи“
 • Любомир Ненов, 11. клас, 9. Френска езикова гимназия, София, с проект „NAGA – Dynamic Proactive Secret Sharing for Confidential Byzantine Fault-Tolerant Services using Multi-party Computation“

НАГРАДА НА УЧИМИ и участие в секцията на УчИМИ в пролетната конференция на СМБ бе присъдена на:

 • Симеон Петков, 8. клас, ЧПГДН „СофтУни Светлина“, София, с проект „SEPience“