На 17.09.2020 г. ученици от 91 Немска езикова гимназия посетиха Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН и участваха в практическо обучение на тема „Възстановяване на компрометирани компютърни системи“.

Обучението се проведе в изолирана и защитена мрежова среда, като участниците имаха възможност да се сблъскат с реални компютърни инциденти като тяхната задача бе да възстановят нормалното функциониране на вече компрометирани компютърни системи.

 

 

 

Целта на обучението е учениците да:

  • могат да анализират състоянието на компютърни системи и да разпознават наличието на вредителска програма в тях;
  • знаят основни техники за почистване и възстановяване на компрометирани компютърни системи.

Лектор на обучението бе доц. д-р Димитрина Полимирова.