На 20 февруари 2020 г. Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН проведе специализирано обучение на тема „Вредителски програми (malware)“ в Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ – гр. Благоевград. Обучението се проведе на ученици от 11. клас с лектор доц. д-р Димитрина Полимирова.

Първата част от обучението обхвана теми, засягащи основни видове вредителски програми. В тази част аудиторията бе запозната с основни понятия в тази област, видове вредителски програми, текущото състояние на вредителските програми и тенденциите за развитие. Целта на тази лекция е обучаемите да се научат правилно да използват понятията и да разбират тяхното значение.

Втората част от обучението засегна практически съвети, които – ако участниците спазват – ще повишат нивото на сигурност по отношение на работата си с електронна поща и работа в Интернет среда като цяло.

Целта на обучението бе учениците да придобият знания за:

  • значението на различни вредителски програми и ще могат да ги различават;
  • основни техники за защита от различни вредителски програми;
  • действията, които да предприемат при получаване на поща (очаквана или съмнителна);
  • това как да предпазят себе си и устройствата си от външни заплахи.

На лекцията присъстваха над 50 ученици. След края на лекцията, те попълниха тест с въпроси, дискутирани по време на обучението.