На 14.05.2020 г. Институтът по оптически материали и технологии при БАН проведе онлайн обучение на тема „Основи на холографията“. Обучението се проведе на ученици от 11. клас с лектор проф. дфн Елена Стойкова.

Предвид обявеното извънредно положение в страната заради COVID-19 обучението се проведе дистанционно. За обучението се използва платформата Google Meet като всеки участник получи индивидуален достъп до компютърната платформа.

Целта на обучението бе участниците да придобият знания за:

  • Основни понятия в оптиката – явления, история на холографията;
  • Математичен апарат на вълновата оптика.
  • Художествена холография, цифрова холография
  • 3D запис на информацията
  • Холографски микроскоп, холографски дисплей, холографски принтер

Цифрови холограми на имената на двама ученици, участвали в обучението.

На практикума присъстваха 34 ученици.

Учениците ще продължат и във втора част – практическа, която ще се проведе през юни 2020 г. от Лаборатория „Непрекъснати лазери. Холография“ – ИОМТ-БАН.

Целта на втората част на обучението на тема „Запис на холограми“ ще бъде участниците да придобият знания за:

  • как да конструират оптична схема за запис на холограми;
  • запис на холограми в реално време.