Влиянието на изолацията върху емоционалното състояние на учениците от гимназиален етап, биоразградима предпазна маска  и проблемите, свързани с опазването на околната среда са само част от темите, които учениците ще представят по време на осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН.

Сесията ще се проведе изцяло онлайн от 22 до 24 ноември, като официалното откриване ще се състои на 22 ноември от 10:00 ч.

Заместник-председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евдокия Пашева и заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова ще открият инициативата.

59 ученически разработки на деца от 18 града в страната постъпиха за участие в 5-те научни секции. Проектите са с разнообразни и актуални за съвремието ни теми. През настоящата година най-много проекти има в научните области: биомедицина, биоразнообразие, биология, физикохимия. Забелязва се и постоянен интерес сред участниците в сесиите на Учи-БАН към хуманитарните и социални теми, както и към различни проблеми в областта на информатиката, информационните технологии, техническите науки и математиката.

Програма на Осмата научна сесия на УчИ-БАН:

22 ноември – 10:00 ч.  – Откриване на Осмата ученическа научна сесия
22 ноември  – 10:30-13:00 ч.  – секция „Изкуствознание и изобразително изкуство“
22 ноември  – 14:00 ч.-19:20 – секция „Информатика, информационни технологии, технически науки“
23 ноември  – 13:30 – 18:15 ч. секция „Биология, биомедицина, биоразнообразие и химия“
24 ноември – 10:00- 13:40 – секция „Хуманитарни и социални науки“
24 ноември – 14:00 –16:45 ч. – секция „Математика“

Тази година дейността на УчИ-БАН е подкрепена от програмата на МОН и БАН „Образование с наука 2“.