В този курс участниците ще бъдат запознати с основни понятия и твърдения  от теория на групите, модулна аритметика, пръстени, полиноми, полета и техните разширения. Курсът е подходящ за ученици от 11. и 12. клас, студенти по математика от първи и втори курс, както и учители по математика, които имат желанието да ръководят ученически проекти по математика.

Ще бъдат разгледани следните приложения:

  1. Намиране на броя на изомерите съответстващи на дадена молекулна формула.
  2. RSA алгоритъм за шифриране на данни.
  3. Разрешаване на особености (параметризиране) на алгебрични криви.
  4. Последната теорема на Ферма за малки експоненти.

За систематичното изложение на тази материя обикновено е необходим двусеместриален курс. В този курс фокусът ще е в изброените по-горе приложения. Необходимата теория ще бъде сведена до минимум, като изучаването на някои доказателства ще бъде оставено на слушателите за домашна работа.

Лектор: д-р Антони Рангачев

За участие в курса се изисква регистрация на https://forms.gle/xLKbrVuspZhFQzVH7.