На 5 април 2023 във Велико Търново се проведе обучение „Технологии за STEAM образование“ с учители от 14 училища.

На 7 април 2023 г. екипът гостува на с. Градина, обл. Пловдив, където обучението бе проведено с учители от ОУ „Христо Ботев“.

Учители от 4 училища от община Първомай: НУ„Христо Ботев“ в гр. Първомай; ОУ “Д-р Петър Берон“ в с. Буково; ОУ „Любен Каравелов“ в с. Бяла река; ОУ „Отец Пайсий“ в с. Искра посрещнаха лекторите на 8 април 2023 г.

Целта на квалификационните курсове „Технологии за STEAM образование“ е да се повишат педагогическата и дигиталната компетентност на педагогически специалисти за използване на технологии при работа в STEAM център. За реализиране на тази цел се използват следните методи на обучение: лекция, дискусия, мозъчна атака, демонстрация, упражнение, анализ, рефлексия.