На 25 юни 2021 се откри единадесетото издание на фестивала „Наука на сцената“, който отново събра преподаватели от групата на т.нар. STEM предмети, ръководени от девиза на международната програма: „От учители – за учители”.

Владимир Николов, докторант в Националния природонаучен музей при БАН, разказа за работата на учените от НПМ-БАН по проект „Образование с наука“, финансиран от МОН, и представи темата: Динозаврите като средство за научни дискусии и обучение на ученици.

Повече за „Динозаврите като средство за научни дискусии и обучение на ученици“
Със своите преобладаващо гигантски размери, необичайна анатомия и трагична гибел динозаврите привличат вниманието и пленяват човешкото въображение, за да заемат титлата „най-емблематичните представители на фосилната фауна“. Благодарение на труда на поколения палеонтолози през последните пет десетилетия, динозавърската палеонтология търпи невиждан разцвет, като към настоящия момент познаваме тези представители на мезозойската фауна по-добре, откогато и да било преди това. И все пак, въпреки огромната им популярност и лесния достъп до информация в съвременния свят, динозаврите до голяма степен остават обвити в митове и меми, които възпрепятстват не само развитието на едно по-добро разбиране за тези впечатляващи животни сред широката публика, но и техният потенциал да служат като средство за комуникация на науката и за обучение на учениците в часовете по природни науки. А тези древни гиганти (и не само) могат да ни научат на много – като един от най-впечатляващите примери за еволюционен успех в историята на гръбначните животни, динозаврите предоставят редица възможности за дискусии в областта на еволюционната биология, таксономията и систематиката, анатомията, физиологията, екологията, история на науката и комплексността на природните системи.

Настоящата лекция представя един обобщен поглед към съвременните разбирания на палеонтолозите за биологията и еволюцията на динозаврите, при което обръща внимание на студентите върху ключови моменти и теми, които са подходящи за дискусии с ученици и широката публика. Научното знание, теории и методи се преподават по-лесно с интересни и впечатляващи примери, а какво по-интересно от едни от най-впечатляващите организми, обитавали планетата, която е наш дом!

За автора
Владимир Николов е докторант на Националния природонаучен музей при БАН, магистър по геология и палеонтология с диплома от СУ „Св. Климент Охридски“. Изследванията му са в областта на палеохистологията и по-конкретно костната хистология на българските нептичи динозаври. Художник палеоартист – автор на редица научно обосновани художествени реконструкции на фосилни животни, растения и праисторически екосистеми, които може да разгледате в сайта му.

Можете да проследите фестивала онлайн, като се регистрирате тук: https://hopin.com/events/8