Тринадесетият национален семинар за ръководители на състезатели по информатика „Научни, методически и организационни дейности при подготовката и провеждането на школите и състезанията по информатика” се проведе от 24 до 26 септември 2021 г. в хотел „Прима C” в местността Узана край гр. Габрово.

Тази година в семинара взеха участие 26 души – учители, преподаватели във висши учебни заведения, учени от БАН и програмисти от софтуерни фирми.

Разнообразната програма на събитието стартира със споделяне на впечатленията от провеждането на международните състезания EGOI 2021, IOI 2021 и EJOI 2021, които бяха представени от Емил Келеведжиев (ИМИ-БАН и Председател на националната комисия по информатика) и Пламенка Христова (Русенски университет). Обсъдени бяха основни организационни въпроси относно новата състезателна година ⎼ календар, квоти, регламенти и др.

Бисерка Йовчева (Шуменски университет) представи подготовката за наближаващия Тринадесетия международен есенен турнир в Шумен, а Добрин Башев (Мусала софт) – състезанието „Младен Манев“. Бе направен анализ на задачите по възрастови групи, дадени през изминалата състезателна година.

В края на първия семинарен ден Петър Петров представи „Българска система за състезания по информатика“ – софтуерна система за провеждане на националните състезания по информатика. Системата се използва както за провеждане на Националните състезания, така и като основно средство за подготовка на състезатели.

Системата е развитие на успешно внедрената платформа за подготовка на състезатели по информатика – реализирана по програма „Образование с наука“ през 2019-2020 г. В тази система към момента са регистрирани над 500 ученици и учители, които са подали общо над 30000 решения на задачи, давани на предишни състезания.

В събитието взеха участие и бивши състезатели по информатика, които като ученици са донесли медали за страната ни от международни състезания, а сега вече са от екипа на авторите на задачи – Енчо Мишинев, Емил Инджев, Радослав Димитров и Добрин Башев.

На втория ден в работната програма специално място бе отделено на Държавните зрелостни изпити по информатика – дискусията бе водена от Ралица Войнова, главен експерт в Министерството на образованието и науката.