Двудневният работен семинар на Малките учебно-изследователски общности (МУИО) към Ученическия институт на БАН протече с активно участие на ученици и техните научни ръководители от Благоевград, Бургас, Вършец, Варна, Добрич, Пловдив, Лозница, София и Ямбол.

Лекторите доц. Милен Томов от Института за български език – БАН, доц. Евгения Сендова от Института по математика и информатика, гл. ас. д-р Светлана Александрова и гл. ас д-р Петя Илиева-Тричкова от Института по философия и социология-БАН дадоха полезни насоки и препоръки на участниците, а уредниците в Националния етнографски музей гл. асистент д-р Иглика Мишкова и гл. ас. д-р Стамен Кънев им разказаха любопитни факти за историята и предназначението на интересни предмети от постоянната експозиция на музея.

Доц. Милен Томов дискутира с учениците и техните научни ръководители за употребата на чуждици и езикови и стилистични умения за създаване на текстове с резултатите от техните изследвания.

Доц. Евгения Сендова сподели с младите изследователи интересни и предаващи послания случаи от своя 20-годишен опит като преподавател в лятната изследователска школа RSI в Масачузетския технологичен институт в САЩ. Тя им разказа за успехите на млади българи с интерес към науката и окуражи участниците в семинара да вярват в себе си и да бъдат креативни. Препоръча им да не се притесняват да споделят своите изследователски интереси, защото така ще привличат съмишленици и ще придобиват полезен опит в общуването.

Научните проблеми, от които участниците в малките учебно-изследователски общности се интересуват са чувствителни за съвременното общество: грижа за заобикалящата ни среда, опознаване и опазване на ендемични видове, включване на модерните технологии в създаването на качествено съвременно образование, изграждане на лаборатория в училищна среда, опазване и популяризиране на нематериално и материално културно наследство, заболяванията по пчелите, генната мутация, ваксините и др.

Повечето научно-изследователски проекти се изпълняват от екип до 15 ученици, но постигат много по-голям обхват, чрез включване на още участници, например с организиране на еко акции в грижа за околната среда. Така много хора стават съпричастни към обекта на интерес на учебно-изследователския екип и въздействието на разработвания проект върху обществото става много по-осезаемо.

Друг екип от ученици и учители се е посветил на създаване на компютърно моделирани 3D обекти в помощ на учебните часове по природни науки за по-малките им съучениците, а успешната реализация на тази разработка би позволила внедряване на такива иновативни подходи и в други училища.

Освен обученията и срещите с учени, работният семинар даде възможност участниците в различните учебно-изследователски екипи да се опознаят и да обменят полезен опит. Те вече планират съвместни дейности и ще си оказват взаимна помощ в реализацията на отделни етапи от изследванията.

Учителите и учениците разговаряха с г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, споделиха своите научни интереси и предизвикателствата, които срещат в своята изследователска работа. Тя поощри младите хора да използват пълноценно високите технологии, за да усъвършенстват личностните си качества, както и да развиват своите когнитивни и комуникационни умения.

Гл. ас. Светлана Александрова и гл. ас Петя Илиева-Тричкова отговориха на въпроси на участниците, свързани с използването на различни количествени и качествени методи за нуждите на техните изследвания в областта на социологията.

По време на организираното посещение в Етнографския музей младите изследователи научиха любопитна информация за обичаите, традициите и начина на живот на нашите предци. В Образователния център на Етнографския музей гл. ас. Иглика Мишкова и гл. ас. Стамен Кънев запознаха учениците със специфики на професията на музейния специалист и на етнографа на терен.

Ученическият институт на БАН продължава да подпомага с консултации и контакти успешната реализация на ученическите учебно-изследователски проекти. Анализ на резултатите от проведена анкетна ще даде информация как УчИ-БАН да разшири или допълни помощта, която може да предложи на младите приятели на науката.

В галерията: избрани моменти от семинарната програма и представянето на идеи за проекти, които да участват в Ученическата научна сесия през ноември 2020 г.