На 05.07.2021 г. Националният антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН стартира Първата Лятна антропологична школа – „Човекът и неговото здраве“, която се осъществява в рамките на програма „Образование с наука 2“.

Школата ще се проведе в периода от 05.07.21 г. до 16.07.21 г. на територията на Национален антропологичен музей. Ученици от различни столични училища за първи път ще се докоснат до академичната среда. Информацията ще им бъде поднесена по достъпен начин, чрез което се цели да се формира устойчив интерес към науката.