В периода 4 – 6 октомври 2019 г. в Института по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН (ИБИР–БАН), се проведоха Дни на отворените врати. Събитието бе част от изпълнението на задачите по програма „Образование с наука“, в рамките на който ИБИР изпълнява два проекта за програмния период 2019-2020 година.

По време на Дните на отворените врати лабораториите на ИБИР бяха посетени от 145 ученици и учители от 69. СУ „Димитър Маринов“, 35. Средно езиково училище „Добри Войников“, Национална природоматематическа гимназия, 119. СУ „Акад. Михаил Анрнаудов“, 138. Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски”,  Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Пред учениците и техните преподаватели бяха демонстрирани лабораториите по хистология и имунология, за инвитро оплождане и ембриотрансфер, по протеомен анализ, за клетъчни култури, генетични изследвания, конфокална и светлинна микроскопия.

Интересно за присъстващите беше да се докоснат до апаратурата, част от която виждат за първи път, да проследят експерименталното изследване в биологията и да се запознаят на живо с редица жизнени процеси.