Националният природонаучен музей при БАН проведе първите занимания със студенти по проект „Образование с наука 2“

Студенти педагози от четвърти курс на специалностите „Биология и английски“, „Биология и химия“, „Биология и география“ от Биологическия факултет на СУ наблюдаваха, анализираха и дискутираха с учените специфичните педагогически подходи в представянето на теми, свързани с образованието по биология.