Дни на отворените врати в лабораториите на Института по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“

В периода 4 – 6 октомври 2019 г. в Института по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН (ИБИР–БАН), се проведоха Дни на отворените врати. Събитието бе част от изпълнението на задачите по програма „Образование с наука“, в рамките на който ИБИР изпълнява два проекта за [...]