Уважаеми колеги преподаватели, предоставяме Ви списък със свободно достъпни онлайн ресурси за средното образование.
Те са създадени от научни екипи, с участието на учени от БАН или други организации. Можете да ги използвате в своята ежедневна работа или като насока за самоподготовка на учениците.

Един от основните компоненти в подготовката на състезателите по информатика е решаването на задачи, вече давани на реални състезания. Комисията за националната олимпиада поддържа тази колекция, в която са дадени условията и решенията на задачите давани на националните кръгове от 2008 до 2019 г. във вид на текст в pdf файлове.

YouTube канал съдържащ 88 видеоклипа на тема „Математика и информатика“ с различна продължителност (от 5 до 100 минути), които са групирани тематично.

Хранилище за онлайн ресурси по математика, позволяващо самостоятелно изследване на свойствата на математически обекти. Част от ресурсите представляват компютърни модели за решаване на проблеми в реалния живот. Освен това има ресурси за оценка и самооценка.

Съдържа материали за самостоятелна работа – книги, статии, лекции, линкове към ресурси от списание Математика и Crux Mathematicorum

Go to Top