Уважаеми колеги преподаватели, предоставяме Ви списък със свободно достъпни онлайн ресурси за средното образование.
Те са създадени от научни екипи, с участието на учени от БАН или други организации. Можете да ги използвате в своята ежедневна работа или като насока за самоподготовка на учениците.

Проектът „Образование в литературния музей“ има за цел да доближи учениците до автентичността на литературата и нейните представители, да подпомогне разбирането на литературните процеси чрез изучаването на литературния живот и навлизането в мрежата на писателските и чисто човешки приятелства и вражди, колективни и лични каузи, стремежи, страсти и съдби.

Кратки видеоматериали  (до 30-минути) по въпроси, свързани с българския правопис и граматика

Занимателни езикови задачи, провокиращи изследователския дух на учениците, от различни области – правопис, граматика, чужди думи, …

Go to Top