Физиката е забавна – видеоексперименти

Разработени са експерименти, чрез които се демонстрират и визуализират по атрактивен и достъпен начин природни явления и закони, изучавани в учебния материал по предмета „Човек и природа“. Материалите демонстрират същността и обясняват на достъпен език принципа на изучаваното явление. Това подпомага учителите във въвеждането на изследователски подход в обучението на малките ученици.