Канал „VIVA Cognita“

Резюме:

YouTube канал съдържащ 88 видеоклипа на тема „Математика и информатика“ с различна продължителност (от 5 до 100 минути), които са групирани тематично.

Предложено от:

Институт по математика и информатика

Достъп:

Статус на ресурса:

Публично достъпен