Нови заболявания, далечни пътувания и прилепи: какво е общото между всичко това

С поредицата „Нови заболявания, далечни пътувания и прилепи: какво е общото между всичко това“ се стремим да отговорим на повишения интерес към темата за болестите, предавани от животните към човека или т. нар. зоонози. Подходяща е за ученици от гимназиален курс на обучение, за извънкласна форма на обучение.

При много нововъзникващи инфекциозни заболявания, животните могат да разпространяват техните причинители в рамките на собствените си местообитания. Хората обаче са тези, които най-често са отговорни за разпространението на микроби и вируси на дълги разстояния, например между различните континенти. Разбирането и ограничаването на нашата роля като преносители на болестотворни агенти в дивата природа е от решаващо значение за здравето на екосистемите, както и за собственото ни здраве. От една страна, заболяванията в дивата природа водят до намаляване на биологичното разнообразие, при което се губят ценни блага, които ни осигурява природата. Например, в случая с Болестта на белия нос, намалелият брой прилепи води до по-голям брой селскостопански вредители и оттам до по-лошо качество на храната ни. От друга страна, упадъкът на биологичното разнообразие сам по себе си повишава риска от „скачане“ на животински болестотворни причинители върху хора, последствията от което сега изпитваме в целия свят. Ето защо, все повече изследователи приемат концепцията за Единното здраве (One Health), според която здравето на животните, хората и околната среда са различни аспекти на един и същи проблем, които трябва да се разглежда заедно, а не поотделно.

Автор на колекцията е Виолета Желязкова, докторант на НПМ-БАН и изследовател на National Geographic. Тя се занимава с изследвания в областта на молекулярната популационна генетика, пещерната микробиология и хироптерологията (науката, която изучава прилепите). Докторската й теза е свързана с Болестта на белия нос при прилепите, причинявана от пещерната гъбичка Pseudogymnoascus destructans.

Предложено от:

Национален природонаучен музей

Защо са болни прилепите и можем ли да ги излекуваме

Резюме:

Болестта на белия нос е смъртоносна болест при хиберниращите прилепи (тези, които спят зимен сън), безобидна в Европа, но смъртоносна в Северна Америка. Неин причинител е гъбичката Pseudogymnoascus destructans или белоносата гъба. Тъй като живее в дълбоки и студени пещери, нейното изследване е свързано с много приключения и опасности, но и комични ситуации. По време на лекцията ще разберете защо са важни прилепите за нас, с какво ни помагат и с какво можем да им помогнем ние. Ще обсъдим защо една болест може да има съвсем различни последствия на различните континенти и защо хигиената може да е по-важна от лекарствата. Не на последно място, ще имате възможност да проследите изцяло едно вълнуващо научно изследване от България, чиито резултати засягат не само прилепите

Достъп:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

https://youtu.be/w6CI63ZOBV0

Статус на ресурса:

Публично достъпен

Нововъзникващи инфекциозни заболявания в дивата природа: кои са виновните

Резюме:

Повечето от вас вече знаят, че дивите животни могат да пренасят заболявания, опасни и за човека, но знаете ли, че обратното също е вярно? През последните десетилетия привнасянето на болестотворни микроорганизми, чужди за екосистемите, се превърна в една от основните заплахи за световното биоразнообразие. Процесът е известен като патогенно замърсяване и често е свързан с човешки дейности като международен транспорт и търговия, както и с все по-агресивното навлизане на хора в доскоро дивите територии. По време на лекцията ще разберете кои са най-сериозните нововъзникнали инфекциозни заболявания в природата към настоящия момент, какви са историите на тяхното разпространение и последствията от него. Не на последно място, ще си поговорим за екосистемните услуги и тяхната значимост за хората.

Достъп:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

https://youtu.be/8c9iGzQkfeA

Статус на ресурса:

Публично достъпен

Нововъзникващи инфекциозни заболявания при хората: откъде идват и можем ли да ги спрем

Резюме:

Между 1940 и 2004 нововъзникналите инфекциозни заболявания в човешката популация са над 300, като броят им се увеличава значително с всяка изминала година. В развитите страни основна причина за това е устойчивостта срещу антибиотици, а в развиващите се страни, особено тези с богато биоразнообразие, все по-често болестотворни причинители „прескачат“ от животинското царство. Заболяванията с животински произход заемат най-големия дял от нововъзникналите инфекциозни заболявания при хора, като тук се включват известните в целия свят HIV, SARS, MERS и Ебола. От дивата природа е прескочил и COVID-19. Животните ли са виновни обаче? Отговорът е не. Животните правят това, което са правили винаги, а хората са тези, които все по-агресивно навлизат в техните територии. Колкото по-добре разбираме как става това, толкова по-добре ще можем да се защитим от бъдещи епидемии и да пазим човешкото здраве заедно с това на природата.

Достъп:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

https://youtu.be/8c9iGzQkfeA

Статус на ресурса:

Публично достъпен