Академия „Моят зелен град“ – видеопрезентации

Представяме на Вашето внимание преглед на възникването и развитието на парковете и градините в столицата. Подробно е проследено създаването на различните зелени площи от Освобождението до наши дни, от Градската градина пред Народния театър до Борисовата градина.

Представени са растителните видове в Докторската градина, разположена до Народната библиотека.

При изграждането на градините и парковете се използва широк набор от растителни видове, но най-голямо значение имат дървесните видове, поради големите си размери и важната роля, която играят за формирането на парковата среда. Храстите, макар и с по-скромни размери от дърветата, играят много важна роля за формирането на растителните композиции в зелените площи. Представени са по-често използваните видове храсти в зелените площи на София.

Представяме и специално създаден за представяне на програмата кратък филм – учебно занятие в Борисовата градина, където може да се наблюдава как учениците се запознават с важни моменти от историята и с интересни растителни видове, използвани при изграждането на парка и съставящи съвременната паркова среда.

Предложено от:

Национален институт по геофизика, геодезия и география

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

История на зелените площи на София

Резюме:

В тази част е представен преглед на възникването и развитието на парковете и градините в столицата. Подробно е представено създаването на различните зелени площи от Освобождението до наши дни, от Градската градина пред Народния театър до Борисовата градина.

Подробно са разгледани различните етапи на развитието на зелената система на София и е проследено тяхното значение за подобряване на жизнената градска среда, като с нарастването на града се е увеличавала и необходимостта от създаването на нови зелени площи. Посочени са главните действащи лица, участвали и имащи заслуга за изграждането на парковете и градините, както и любопитни факти, свързани с процеса на развитие на зелените площи на София.

Достъп:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Статус на ресурса:

Публично достъпен

Видове растения в Борисовата градина

Резюме:

Направен е преглед на растителните видове, които могат да се видят в Борисовата градина, като специално внимание е отделено на по-често култивираните и по-интересни видове.

В градината могат да се видят видове от различни части на света: както такива, които се срещат естествено в България, така и такива, интродуцирни от други част на Европа, от Северна Америка и Азия. Дървесните видове са представени с индивиди на различна възраст, които са внасяни по различно време и отразяват етапите на създаването на градината.

По-подробно са представени 20 растителни вида, с информация за техните особености и разпространение.

Достъп:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Статус на ресурса:

Публично достъпен

Видове растения в Докторската градина

Резюме:

Представят се видовете в Докторската градина, разположена до Народната библиотека. Мястото е било част от създадената в края на 19-ти век Ботаническа градина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и поради това тук могат да се видят много интересни и редки видове.

След кратка историческа справка за създаването на Докторската градина е направен преглед на отглежданите растителни видове. По-подробна информация, заедно с детайлна характеристика е представена за 12 вида, които представляват интерес поради различни причини – например, Ginkgo biloba и Taxodium distichum са първите засадени дървета от тези видове в България, още при създаването на градината, а двуцветният дъб (Quercus bicolor) може да се види само тук.

Достъп:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Статус на ресурса:

Публично достъпен

Често използвани дървесни видове в парковете

Резюме:

При изграждането на градините и парковете се използва широк набор от растителни видове, но най-голямо значение имат дървесните видове, поради големите си размери и важната роля, която играят за формирането на парковата среда.

Подробно са представени около 30 вида дървета и храсти, които, освен, че са често култивирани в зелените площи, се отличават със забележителни декоративни качества.

Включени са както видове от нашата дендрофлора, като обиновен явор, шестил, полски ясен, див рожков, така и интересни интродуцирани видове като едроцветна магнолия, каталпа, албиция, хартиено дърво и др.

Достъп:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Статус на ресурса:

Публично достъпен

Често използвани видове храсти в парковете

Резюме:

Макар че са с по-скромни размери от дърветата, храстите играят много важна роля за формирането на растителните композиции в зелените площи. Представени са по-често използваните видове храсти в зелените площи на София.

Подробно са характеризирани над 20 вида, част от тях етествено разпространени в България, но повечето чуждоземни, като общата им характеристика е, че са с висока декоративна стойност и внасят разнообразие и колорит в градините и парковете.

Достъп:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Статус на ресурса:

Публично достъпен

Един ден в Борисовата градина

Резюме:

Тази част предлага информация за проекта „Академия Моят зелен град“, осъществен по програма „Образование с наука“. Представени са целите на проекта, участниците – преподаватели, учени и институции, както и учениците от НПМГ „Акад. Любомор Чакалов“, гр. София.

Постигането на целите на програмата и проекта е илюстрирано с провеждане на учебно занятие в Борисовата градина, където учениците се запознават, както с важни моменти от историята, така и с интересни растителни видове, използвани при изграждането на парка и съставящи съвременната паркова среда.

Достъп:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Статус на ресурса:

Публично достъпен