Виртуален училищен кабинет по математика

Резюме:

Хранилище за онлайн ресурси по математика, позволяващо самостоятелно изследване на свойствата на математически обекти. Част от ресурсите представляват компютърни модели за решаване на проблеми в реалния живот. Освен това има ресурси за оценка и самооценка.

Има няколко вида ресурси, включително: файлове с динамични конструкции, дидактически сценарии на различни теми, видео файлове и публикации. Повечето от динамичните файлове са разработени с помощта на софтуера GeoGebra, който може да се използва онлайн или чрез инсталиране на безплатен софтуер. Онлайн файловете могат да бъдат достъпни и с мобилни устройства.

Файловете с динамични геометрични конструкции се разпределят в три секции. Раздели, които се занимават с числа и цифри, разделени за начални, прогимназиални и средни училища. Има отделни раздели, които се занимават с теми като функции, геометрична трансформация, приложения, игри, пъзели и изкуство.

Предложено от:

Институт по математика и информатика

Достъп:

Статус на ресурса:

Публично достъпен