Видеоуроци по български език

Резюме:

Кратки видеоматериали  (до 30-минути) по въпроси, свързани с българския правопис и граматика,  видеоуроци по български език за 5., 6. и 7. клас; кратки видеоматериали, свързани с българските азбуки и делото на Св. св. Кирил и Методий (осемминутен любителски филм).

Предложено от:

Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“

Достъп:

Статус на ресурса:

Публично достъпен