Робо-Академия 2

Роботизираните технологии подпомагат специфични области на знанието и уменията, които учениците развиват чрез проектиране, създаване, сглобяване и управление на робота. Този начин на учене съдържа много важен елемент „учене с действие”. Наред с техническите компетенции, този метод е свързан с работата в екип и на проектен принцип, което подобрява социалните умения и мотивацията за учене и ги подготвя за бъдещата им реализация.

2021-06-29T12:50:16+03:0011 ноември 2019|

Лятна школа „Въвеждане на иновации в образователната школа по биология и имунология“

Целта на проекта е разпрострaнение на научно-изследователския подход в образованието, което ще предостави възможност за развитие и подпомагане на учениците с интереси в биологията, деца с талант или склонност към по-задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот.

2021-06-29T12:46:53+03:008 ноември 2019|

Написаното остава. Пиши правилно!

Проектът е насочен към учители по български език, математика и информатика от прогимназиален и гимназиален етап, както и към ученици от гимназиален и прогимназиален етап. Ще бъдат съставени разнообразни типове езикови изследователски задачи, насочени към самостоятелно достигане до знания и развитие на умения за самостоятелно мислене.

2021-06-29T12:47:10+03:008 ноември 2019|

Запознаване на ученическата и младежка аудитория с изследователските подходи във физиката; по-специално в астрономията, космическата физика и космическите технологии

За да направим в бъдеще съпричастни към космическите изследвания известна част от малките ученициq а и вече завършващите младежи, ще бъде организирана ученическа школа в трите ваканционни периода на коледната, пролетната и лятната ваканции. Целта на този проект е не само да се получи нова информация но и да се формират в децата и учениците аналитични подходи които започват с умението да се задават въпроси.

2021-06-29T12:45:30+03:006 ноември 2019|
Go to Top