Онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“

Състезанието "VIVA Математика с компютър" се отличава и по характер, и по съдържание от останалите състезания по математика и по информатика. Целта на подготовката и участието в състезанието е пряко да култивира и разпространи сред учениците изследователския подход в образованието, както и да развие допълнително тяхната дигиталната компетентност.

2021-05-21T11:01:11+03:0021 май 2021|

Провеждане на олимпийски летни школи

По програмата се предвижда финансиране на две летни школи – по математика и информатика. Участници в школите ще бъдат ученици, които се подготвят за участие в олимпиади и състезания по съответните предмети. Целта на школите е да задълбочи знанията на участниците с цел успешното им представяне в олимпиади и състезания. По време на школите се предвижда и създаване на учебни материали, които ще бъдат използвани в училищните школи по същите предмети.

2021-05-21T09:57:21+03:0021 май 2021|

Участие на двама ученици в Research Science Institute

Research Science Institute (RSI) е престижна шестседмична международна лятна школа, която се провежда в MIT (Massachusetts Institute of Technology) и в която участват 80 ученици – 50 от САЩ и 30 чуждестранни ученици, като двама от тях са от България. Това е най-елитната лятна изследователска школа за ученици в сферата на STEM в света. По време на школата учениците имат възможност да се запознаят с известни учени и изследователи, с носители на Нобелова награда, както и да работят в научна среда.

2021-05-21T09:41:46+03:0021 май 2021|

Лятна изследователска школа по математика и информатика

България има отлични традиции в провеждането на школи за ученици с повишен интерес към STEM. Настоящият има за цел да развие тези школи, да запази техните международни контакти и да повиши тяхната видимост както в България, така и в чужбина.

2021-06-29T12:46:33+03:0021 май 2021|

Система за онлайн провеждане на националните състезания по информатика

Резултат от този проект ще бъде създаването на софтуерна система за провеждане на националните състезания по информатика. Тя ще позволи дигитализиране на всички основни процеси. Системата ще бъде използвана, както за провеждане на Националните състезания, така и като основно средство за подготовка на състезатели.

2021-05-18T11:57:58+03:0018 май 2021|

Технологии за STEAM образование

Разработването на образователни ресурси за работа в STEAM център, както и на методика за използването им, е в подкрепа на учителите при създаването на условия за едновременно развитие на няколко компетентности: математическа, дигитална, компетентност за самостоятелно учене, за културна осведоменост и изява.

2021-06-07T11:48:18+03:005 май 2021|

Ученически институт по математика и информатика

Целева група на настоящия проект са учители и студенти с интерес към STEM дейности, както и ученици, желаещи да разработват проекти в областта на физиката. Основен очакван резултат е привличане и мотивиране на учители и студенти за научно-изследователска работа с ученици.

2021-06-29T12:51:48+03:003 декември 2019|

Национална система за състезателна информатика в България

В основата на проекта стои създаването на софтуерна система с уеб достъп към архив от задачи, давани на състезания по информатика от национален и международен ранг пред последните 10 и повече години. Системата ще бъде "жив" архив - всеки желаещ след предварителна регистрация ще може да изпраща свое решение към всяка избрана от него задача и да получава веднага обратна връзка за своя резултат.

2021-06-29T12:47:31+03:0012 ноември 2019|

Повишаване на компетенциите по компютърна и информационна сигурност за ученици и учители

С курса се цели да се изградят базови знания на участниците за вредителските програми и компетентности за анализ, почистване и възстановяване на заразени компютърни системи. Целта е след обучението да се произведат грамотни и добронамерено мислещи потребители.

2021-06-29T12:48:38+03:0011 ноември 2019|

Изследователски подход в STEAM образованието

Целта на проекта е разширяване на условията за внедряване на изследователския подход в STEАM образованието чрез разработване на ресурси и работа с учители, ученици и родители.

2021-06-07T11:47:16+03:0011 ноември 2019|
Go to Top