Образование в литературния музей

Крайната цел на проекта е да подпомогне учителите да навлязат в нови полета на знанието за литературата, намиращи се извън задължителните учебни програми; да усвоят нови инструменти за работата си в класната стая и извън нея, които научните звена и общности са разработили и разработват; да разширят дигиталната си грамотност, която да им послужи за модерни образователни провокации спрямо учениците, иновативни задачи, базиращи се на проектния принцип на работа и отговарящи на интересите на учениците.

2021-06-29T12:47:52+03:0011 декември 2019|

Написаното остава. Пиши правилно!

Проектът е насочен към учители по български език, математика и информатика от прогимназиален и гимназиален етап, както и към ученици от гимназиален и прогимназиален етап. Ще бъдат съставени разнообразни типове езикови изследователски задачи, насочени към самостоятелно достигане до знания и развитие на умения за самостоятелно мислене.

2021-06-29T12:47:10+03:008 ноември 2019|
Go to Top