Единен музеен онлайн комплекс за образование (ЕМОКО)

Основна цел на проекта е създаването на единна за музеите на Българската академия на науките онлайн система за провеждане на образователни инициативи. Тази система ще дигитализира всички специфични административни процеси и ще послужи като инфраструктура за създаване и разпространение на онлайн образователни продукти, съобразени с уникалните особености на музеите.

2021-05-21T14:56:34+03:0021 май 2021|

Онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“

Състезанието "VIVA Математика с компютър" се отличава и по характер, и по съдържание от останалите състезания по математика и по информатика. Целта на подготовката и участието в състезанието е пряко да култивира и разпространи сред учениците изследователския подход в образованието, както и да развие допълнително тяхната дигиталната компетентност.

2021-05-21T11:01:11+03:0021 май 2021|

Образователна школа по биология и имунология

Школата ще предостави възможност за развитие и подпомагане интереса към науката на ученици и деца със склонност към задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот, чрез запознаването им със съвременни методи от биологията.

2021-05-21T10:26:19+03:0021 май 2021|

Провеждане на олимпийски летни школи

По програмата се предвижда финансиране на две летни школи – по математика и информатика. Участници в школите ще бъдат ученици, които се подготвят за участие в олимпиади и състезания по съответните предмети. Целта на школите е да задълбочи знанията на участниците с цел успешното им представяне в олимпиади и състезания. По време на школите се предвижда и създаване на учебни материали, които ще бъдат използвани в училищните школи по същите предмети.

2021-05-21T09:57:21+03:0021 май 2021|

Участие на двама ученици в Research Science Institute

Research Science Institute (RSI) е престижна шестседмична международна лятна школа, която се провежда в MIT (Massachusetts Institute of Technology) и в която участват 80 ученици – 50 от САЩ и 30 чуждестранни ученици, като двама от тях са от България. Това е най-елитната лятна изследователска школа за ученици в сферата на STEM в света. По време на школата учениците имат възможност да се запознаят с известни учени и изследователи, с носители на Нобелова награда, както и да работят в научна среда.

2021-05-21T09:41:46+03:0021 май 2021|

Лятна изследователска школа по математика и информатика

България има отлични традиции в провеждането на школи за ученици с повишен интерес към STEM. Настоящият има за цел да развие тези школи, да запази техните международни контакти и да повиши тяхната видимост както в България, така и в чужбина.

2021-06-29T12:46:33+03:0021 май 2021|

Система за онлайн провеждане на националните състезания по информатика

Резултат от този проект ще бъде създаването на софтуерна система за провеждане на националните състезания по информатика. Тя ще позволи дигитализиране на всички основни процеси. Системата ще бъде използвана, както за провеждане на Националните състезания, така и като основно средство за подготовка на състезатели.

2021-05-18T11:57:58+03:0018 май 2021|

Разширяване на мрежата от малки учебно-изследователски общности на Ученическия институт на БАН

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) е среда за откриване, поощряване и развитие на заложбите и способностите на онези ученици в страната, които имат желание да задълбочат знанията си в някоя от областите на науката или нейните приложения. Хуманитарните и обществени науки, както и изкуството и изкуствознанието също попадат в обхвата на Ученическия институт.

2021-06-29T12:48:53+03:0013 май 2021|

Технологии за STEAM образование

Разработването на образователни ресурси за работа в STEAM център, както и на методика за използването им, е в подкрепа на учителите при създаването на условия за едновременно развитие на няколко компетентности: математическа, дигитална, компетентност за самостоятелно учене, за културна осведоменост и изява.

2021-06-07T11:48:18+03:005 май 2021|
Go to Top