Единен музеен онлайн комплекс за образование (ЕМОКО)

Основна цел на проекта е създаването на единна за музеите на Българската академия на науките онлайн система за провеждане на образователни инициативи. Тази система ще дигитализира всички специфични административни процеси и ще послужи като инфраструктура за създаване и разпространение на онлайн образователни продукти, съобразени с уникалните особености на музеите.

2021-05-21T14:56:34+03:0021 май 2021|

Разширяване на мрежата от малки учебно-изследователски общности на Ученическия институт на БАН

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) е среда за откриване, поощряване и развитие на заложбите и способностите на онези ученици в страната, които имат желание да задълбочат знанията си в някоя от областите на науката или нейните приложения. Хуманитарните и обществени науки, както и изкуството и изкуствознанието също попадат в обхвата на Ученическия институт.

2021-06-29T12:48:53+03:0013 май 2021|

Юбилеен научен панаир „150 години Българска академия на науките“

Проектът се фокусира върху организирането на научен конкурс за ученици със структурата на научен панаир, заедно със съпътстваща кампания за популяризиране на научните занимания сред учениците и участие на български ученици във водещи чуждестранни научни събития. Наградният фонд на конкурса ще бъде ориентиран към участието в събития, които да дадат ранен кариерен стимул на лауреатите и ще бъдат връчени в партньорство с различни организации, имащи традиции в работата с талантливи ученици. Очаква се широко участие на ученици от различни населени места и видове училища.

2021-06-29T12:51:21+03:003 декември 2019|

Ученически институт на БАН с малки учебно-изследователски общности

Ученическият институт на БАН е среда за откриване, поощряване и развитие на заложбите и способностите на онези ученици в страната, които имат желание да задълбочат знанията си в някоя от областите на науката, нейните приложения и изкуствата. Участниците разработват определена тема, която представят по време на Ученическата научна сесия.

2020-03-10T11:44:49+02:0011 ноември 2019|
Go to Top