Юбилеен научен панаир „150 години Българска академия на науките“

Изпълнител

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8

Контакти

Настоящият проект се фокусира върху организирането на научен конкурс за ученици със структурата на научен панаир, заедно със съпътстваща кампания за популяризиране на научните занимания сред учениците и участие на български ученици във водещи чуждестранни научни събития.

Информационната кампания ще бъде ориентирана върху научната дейност сред учениците по принцип и ще има за цел да стимулира дълготрайно и устойчиво развитие на тази дейност по училищата. Наградният фонд на конкурса ще бъде ориентиран към участието в събития, които да дадат ранен кариерен стимул на лауреатите и ще бъдат връчени в партньорство с различни организации, имащи традиции в работата с талантливи ученици.

Панаирът ще има за цел широко участие на ученици от различни населени места и видове училища. Ето защо първоначалната селекция ще има за цел да отсее преди всичко проекти, които са недопустими по етични критерии и въз основа на нея ще бъде разработен анализ на съществуващите етични предизвикателства пред ученическата научна и иновативна дейност. Панаирът ще бъде проведен в рамките на два дни, петък и събота или събота и неделя, като и двата дни ще бъдат отворени за посетители, както индивидуално, така и групово, насочено към организираното посещение на групи от ученици, водени от преподавател.

Журирането ще бъде провеждано успоредно с това, посредством серия от индивидуални събеседвания на членовете на журито с участниците. Самото жури ще включва както учени от БАН, така и учени и експерти от други организации, които имат опит в работата с ученици. Авторите на най-добрите проекти ще бъдат наградени с грамота за отлично представяне и ще бъдат поканени на допълнително събеседване, което да определи разпределението на участниците в различни международни събития.